Dr. Hangay György – előadás

Az ausztráliai magyarság története

Ebben az előadásban Dr. Hangay György az ausztráliai magyarok történetéről szól, és ennek révén megemlékezik Dr. Kunz Egonról, nagy krónikásunkról, aki munkásságával megörökítette honfitársaink emlékét.

A történet a múlt meglehetősen ködös messzeségében kezdődik. Dr. Hangay végigvezeti a hallgatót az ausztráliai magyarság rögös útján, egészen napjainkig. Habár a múltban sok nehézséggel kellett megbirkóznunk, történetünk mégsem szomorú, mert törekvő szorgalmunk, tehetségünk és rátermettségünk szinte minden esetben sikerre vezetett bennünket. A mintegy 45 perces előadást számos vetített kép teszi még érdekesebbé, majd 15 perc kérdés-felelet fejezi be.

Rozgonyi Magdi

Rozgonyi Magdi - a Magyar Kulturális Találkozó 2017 Szervező Bizottsága - titkár New South Wales-i Magyar Szövetség - Főtitkár Ausztráliai Magyar Szövetség - Public Officer