Jegyek

Védnökség befizetése és jegyek vásárlása:

Commonwealth Bank, HCNSW-TALALKOZO ACCOUNT, Account Number: 1131 1917, BSB: 062 016

Postacím: 26 McClelland Str, Chester Hill NSW 2162

További Információ a Találkozó titkárságán: +61 2 9645 3917, mobil: 0404 118 902,

email: rmagdi@optushome.com.au

See list of tickets and prices in english here.

ProgramVŽédnöški jegyben bennefoglaltatikTeljes ár ajtó—n‡álVŽédnšöki árElővŽételben
Védnöki jegy értéke

Védnöki díj
260

200
$$$$
Nyit—ó Gá‡la Koncert505550
Gazdas‡ági és Informatika & Ausztr‡áliai Magyar‡ság TšörtŽénete253025
Irodalmi DŽélutá‡n & Magyar Vil‡ágšöröšksŽégeink253025
L‡ászló— Attila Koncert403535
P‡ál Feri atya & Magyar Nobel díjasok Žés feltalá‡ló—ink253025
"... SzŽép szavak l‡ádafiá‡ban..."253025
Harbour Cruise453535
Bajt‡ársi EbŽéd353535
Szinh‡ázi Est353030
Z‡áró— G‡ála Koncert505550
VŽédnšöki vacsora606565

Védnökség alá esik az összes előadás, ami egy személynél $60, házaspárnál $120 megtakarítást jelent.

Védnökség befizetése és jegyek vásárlása:

Commonwealth Bank, HCNSW-TALALKOZO ACCOUNT, Account Number: 1131 1917, BSB: 062 016

Postacím: 26 McClelland Str, Chester Hill NSW 2162

További Információ a Találkozó titkárságán: +61 2 9645 3917, mobil: 0404 118 902,

email: rmagdi@optushome.com.au

See list of tickets and prices in english here.

 

Nyilatkozat

A jegyek árusításából befolyó összegek, mint adományok, kizárólag a Találkozó szervezési költségeinek fedezésére és a magyar közösség egyesületei munkájának és igényeinek támogatására van felhasználva a NSW-i Magyar Szövetség Alapszabályával összhangban.