PATAY FERENC irodalom barát

A Találkozó egyik előadása egy Irodalmi műsor.   Ne csak száraz irodalmi előadásra gondoljunk. Lesz bőven humor, kacagás,  játék a szavakkal, interaktiv társalgás, amire nem is gondol első hallásra az, aki általában érdektelen egy irodalmi előadás hallatán. Mikes Kelementől talán napjainkig,……de ez teljesen a kedves vendégek felvetett kérdéseitől fűgg, merre utazunk gondolatban és hol lesznek közbeeső megállóink……

E program megszervezését kérésünkre Patay Ferenc, a Sydney-i Magyar Kaszinó elnöke vállalta el. Megkértem Ferit írjon a mûsor előkészületeiről, gondolatairól. Íme a levél:

– Vannak versek, amelyek a gyermekkor felejthetetlen emlékei között maradtak ránk. Nem emlékszünk hol, mikor ismertük meg őket, de fülünkbe csengenek egy életen át. Így vagyunk Lévay József ‘Mikes’ versével is:

„Egyedül hallgatom tenger mormolását,

Tenger habja felett futó szél zúgását “…

Nem véletlen, amikor a közelgő 2017-es Magyar Kulturális Találkozó irodalmi délutánjának szervezésével megbíztak, azonnal ez a vers jutott eszembe, mint szellemi vezérfonal az egész délutánra. Több oka is van ennek. Először a párhuzam Zágoni Mikes Kelemen sorsa és a mi idegenben megélt magyarságunk között. A 17 évesen erdélyi otthonától elszakadt Mikes utolsó lehelletéig magyarságunk és kultúránk őrzője volt a távoli Rodostoban. Érdemes elgondolkodnunk éltető jelszaván: – Vagyok és leszek aki voltam…

A 2017-es januári Magyar Találkozó talán felébreszti a bennünk szunnyadó Mikes Kelement – a hűség mintaképét. Jó lesz egy kicsit feltöltődni azzal amik voltunk és ami már némelyikünkból kissé kikopott. Sorsa a mi sorsunk is – kik a szülőhazától oly távol éljük létünk java részét.

Noha a Sydney-i Magyar Kaszinó előadásaival már több éves tapasztalatom van, ugyanígy ismerem a nehézségeket is. Azt viszont nem tudtam, hogy ennyi munka van egy ilyen Találkozó megrendezésében. Néha felriadok éjjel és pánikszerűen fut át rajtam a kép, ahogy lámpalázzal állok a Találkozó színpadán, és noha szívemet odaadnám, mardos a kétely. Jó lesz-e a műsor, tudunk-e méltót visszaadni csodás hagyatékunkból. Dehát a közösségért tett munka tesz igazán emberré. Aztán megnyugtatom magam – ne aggódj Feri, barátok és testvérek között leszel, magyar testvérek között.

Hát így készülünk a Találkozóra. Aztán újra meg újra előveszem az 1994-es Találkozó videóját. Nézem a sok kedves ismerős arcot, akik már nincsenek velünk, akikkel együtt ültem évtizedekig a templomokban, az öreg Punchbowl-i Magyar Házban fogyasztva az emigráció keserű kenyerét. A keserűt ne tessék komolyan venni, örök hála ennek a csodás országnak mindanynyiunktól. Lehet-e két országot egyszerre szeretni, és lehet-e egy jó magyar egyszerre jó ausztrál is? Szerintem aki nem volt jó magyar, az nem lehet jó ausztrál sem. – Vagyunk és leszünk akik voltunk….

A Találkozó sikere nem csak a szervezőkön múlik, mindannyiunktól függ! A védnökök száma a fele az 1994-es Találkozó védnökeinek, másik fele Rookwood-ban alussza az igazak örök álmát. A költségek többszörösek. Tudom, minden lét egyik alapvető tulajdonsága a változás, az elmúlás. Aminek kezdete van, vége is kell hogy legyen. A másik, ebből eredő tulajdonság a fájdalom, ami akkor keletkezik bennünk, ha valami mulandóba kapaszkodunk. Ennek ellenére még is megyünk tovább, mosolyogva, ha nehezedő szívvel gondolva is a magyar emigráció sorsára, naponta elmondva: – Vagyok és leszek aki voltam…

Remélem találkozunk januárban a Találkozón. Testvéri szeretettel

Patay Feri

 

Rozgonyi Magdi

Rozgonyi Magdi - a Magyar Kulturális Találkozó 2017 Szervező Bizottsága - titkár New South Wales-i Magyar Szövetség - Főtitkár Ausztráliai Magyar Szövetség - Public Officer