Nt. Péterffy Kund Református lelkipásztor

“A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.” 2Timotheus 1: 14

kund

Péterffy Kund – református lelkipásztor

 

1969-ben születtem Kolozsváron. Tanulmányaimat szülővárosomban kezdtem, majd Sárospatakon és az amerikai egyesült államokbeli Atlantában végeztem, a lelkipásztori oklevelet 1997-ben Sárospatakon kaptam kézbe.

A lelkipásztori szolgálatot Amerikában, a New Jersey állambeli jelentős magyar központban, Passaicban kezdtem, majd egyéves sydneyi szolgálat után két évet az Erdély ország fellegvárán levő Kommandón szolgáltam, ahonnan 2000 derekán hívtak vissza a dél keresztje alá.

Azóta Új-dél-wales államban három valamint az ausztrál főváros egy gyülekezetében végzem a lelkipásztori szolgálatot.

Feleségem, Csala Réka Kovásznán, Erdélyben született. Pedagógiai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön, Nagykőrösön, majd Sydneyben végezte.

Megszületett gyermekeink: Tekla 12, Hunor 11, Magor 9 valamint Sarolt 5 évesek.

Házam népével együtt hiszem és vallom a Ausztráliai Magyar Református Egyház vezérigéjét: “Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját.” Jelenések könyve 2: 10/b

Elszakítottan, de annál inkább együtt

1920 június 4-én csúnyán elbántak velünk-magyarokkal. Akik akkor éltek egy „tollvonással” mostoha sorsra jutottak. Akik azután születtek – „idegen” országba nőttek fel. Azok közül, akik akkor éltek – sajnos már alig vannak közöttünk. Sokat beszéltek arról, amit átéltek a szétszakított Magyarországon. 2017 januárjában azok szólalnak meg, akik beleszülettek a „kisebbségi sorsba”, akik magyar földön magyarnak születtek, de a szülőföldjük hivatalos nyelve nem magyar, hanem román, cseh, szlovák, ukrán, szerb, horvát vagy éppen német. Hallgassuk meg mit jelentett magyarnak lenni az elszakított területeken…

2017 január 8-án vasárnap ökumenikus Istentisztelet 11.30-kor a  Uniting Church, Carrington Ave, Strathfield-ben, ahol Lédeczi Dénes atya és Pál Feri atya is celebrál. Az Istentisztelet után szeretet vendégség, majd az Elszakitottan, de annál inkább együtt, Nt. Péterffy Kund vezetésével a résztevők egy interaktiv beszélgetésben vehetnek részt.