Dr. Hangay György – Az ausztráliai magyarság története

TALÁLKOZZUNK

A Találkozó egyik előadása az ausztráliai magyarság története. Az előadó Dr. Hangay György. Az előadás január 5-én csütörtökön lesz. Aki esetleg még nem ismerné őt, itt szeretném bemutatni.

Dr. Hangay – barátainak és sok kedves ismerősének egyszerűen „Gyuri” – feleségével, Katalinnal már több mint fél évszázada él Ausztráliában. Magyarságát úgy megőrizte, mint ha soha el sem jött volna Budapestről. Egyetemi tanulmányait itt végezte, doktori diplomáját a Wollongongi Egyetemen kapta. Sokféle munkát végzett, segédmunkásként, pincérként kezdte, majd vadászattal és zoológiai példányok gyűjtésével folytatta kalandokkal teli életét. A sydneyi Australian Museum főpreparátoraként, majd project managerként 1994-ben nyugalomba vonult. Ezzel korántsem a tétlenség vagy az unalom korszaka kezdődött, hanem pont ellenkezőleg, egy sokrétű tevékenység kezdődött. Képzőművészettel foglalkozott, szobrokat, festményeket készített és állított ki, előadásokat tartott és folytatta a természet – főként a rovarvilág – tanulmányozását. Hazai kutatókkal több zoológiai expedíciót hajtott végre Ausztráliában, melyek eredménye a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményeit gazdagítja. Magyar filmesekkel bejárta Borneót, Új Guíneát, követve a hajdani nagy magyar kutatók nyomait. Gyűjtéseinek javát rendszeresen a hazai múzeumoknak juttatta. 2010-ben természetvédelmi munkájáért és a hazai nemzeti kultúrkincs növeléséért az akkori legmagasabb államkitüntetéssel, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki.

Katalinnal együtt sokat utaztak és utaznak ma is, mostanában már legin-kább a nagy tengerjáró utasszállítókkal, ahol Gyuri előadásokat tart. Eddig 15 könyve jelent meg, ebből 12 magyarul. Kultúrtörténelmi, természettudományos cikksorozatai nem csak az itteni Magyar Életben, hanem a hazai és a kanadai sajtóban is megjelennek.

A sydneyi magyar társadalmi életben rendszeresen résztvesz, főként előadásaival a Sydneyi Magyar Kaszinóban, valamint az SBS Magyar Rádió és régebben a Rádió Mozaik műsoraiban is.

Az ausztráliai magyarság története

Ebben az előadásban Dr. Hangay György az ausztráliai magyarok történetéről szól, és ennek révén megemlékezik Dr. Kunz Egonról, nagy krónikásunkról, aki munkásságával megörökítette honfitársaink emlékét.

A történet a múlt meglehetősen ködös messzeségében kezdődik. Dr. Hangay végigvezeti a hallgatót az ausztráliai magyarság rögös útján, egészen napjainkig. Habár a múltban sok nehézséggel kellett megbirkóznunk, történetünk mégsem szomorú, mert törekvő szorgalmunk, tehetségünk és rátermettségünk szinte minden esetben sikerre vezetett bennünket. A mintegy 45 perces előadást számos vetített kép teszi még érdekesebbé, majd 15 perc kérdés-felelet fejezi be.